امنیت

فضای گسترده اینترنت در کنار مزایای خود می تواند باعث بروز مشکلاتی جبران ناپذیر در کسب و کارهای الکترونیکی و سایر صنوفی که عمده اطلاعات و خدمات خود را بر روی بستر اینترنت شود ؛ سرقت اطلاعات از بین رفتن اطلاعات و نفوذ به شبکه های داخلی توسط هکر ها و باج گیر های اینترنتی در حال حاضر در بسیاری از سازمان ها و ارگان ها یکی از مهم ترین نگرانی های موجود در هر شرکتی می باشد . ما در تفسیر داده زرین به شما این نوید را میدهیم که با تست نفوذ شبکه داخلی شما و ردیابی مشکلات امنیتی شبکه از بروز این چنین مشکلاتی جلوگیری خواهیم کرد .